Zekat

Zekat Kişiyi Arındırır, Malı Artırır

Zekatlarınızla mağdurlara, yoksullara, borçlulara, yolda kalmışlara, Allah yolundaki muhtaçlara el uzatın.

 

Artma, çoğalma, temizlenmek, bereket anlamlarına gelen zekât, İslam’ın beş şartından birisidir ve mali bir ibadettir. Toplum varlığının sağlıklı bir şekilde sürebilmesi, toplumsal dengenin sağlanması gibi maksatları bulunur. Zenginlerin üzerinde mağdurların hakkı olan zekat, insanların birbirlerinin hakkını gözetmesi ve mağdurların refah seviyelerini yükseltmeleri açısından son derece önemlidir. Dinî bir terim olarak, malın bir kısmının Allah rızası için dinen zekât alabilecek durumdaki mağdur kişilere verilmesi demektir. Kur’an-› Kerim’de “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin...” (Bakara, 2/43, 110; Hac, 22/78; Nur, 24/56; Mü-cadele, 58/13; Müzzemmil, 73/20); Zekâtlar, Allah’tan bir farz olarak ancak mağdurlar, düşkünler, zekât toplayan memurlar, kalpleri İslâm’a ısındırılacak olanlarla köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Tevbe/60)

 

Zekat bağışları ile yetimlere, açlıkla mücadele edenlere, savaşlardan yada doğal afetlerden etkilenmişlere ve tüm yardıma muhtaçlara umut olabilirsiniz.

Zekat Hesaplama

Nakit Varlıklarınız

EUR varlıklarınız:
USD varlıklarınız:

Diğer varlıklarınız

Altın varlıklarınız:
Gümüş varlıklarınız:

Borçlarınız

EUR borçlarınız:
USD borçlarınız:
1 EUR = 1.09 USD
Altın (1 gram) = 69.29 EUR
Gümüş (1 gram) = 0.9 EUR

BAĞIŞ YAP

1

BAĞIŞINIZI SEÇİNİZ

2

BİLGİLERİNİZİ YAZINIZ

NOT : İŞLEMİN TAMAMLANMASI İÇİN SİTEYE OTOMATİK OLARAK YÖNLENDİRİLMEYİ BEKLEYİN
NOT : İŞLEMİN TAMAMLANMASI İÇİN SİTEYE OTOMATİK OLARAK YÖNLENDİRİLMEYİ BEKLEYİN
NOT : BAĞIŞINIZ PARA TRANSFERİ TAMAMLANDIKTAN SONRA YETKİLİ TARAFINDAN ONAYLANACAKTIR
NOT : İŞLEMİN TAMAMLANMASI İÇİN SİTEYE OTOMATİK OLARAK YÖNLENDİRİLMEYİ BEKLEYİN